Ngày 01.12.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

Năm 2016-2017:

Chuẩn bị cho người trẻ bước vào

đời sống hôn nhân;

Tháng 12

Ý cầu nguyện :

Ý chung : Cầu cho các binh sĩ trẻ con : Xin cho khắp nơi trên thế giới biết loại bỏ gương xấu bắt các trẻ con đi lính.

 

Ý truyền giáo : Cầu cho các dân tộc Âu Châu và Tin Mừng : Xin cho các dân tộc Âu Châu biết tái khàm vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của Tin Mừng đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng.

THỨ NĂM: 01. 12. 2016

Mt 7, 21. 24 – 27

Ngày 01.12.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7,24).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay nhằm diễn tả giá trị của việc thực thi lời Chúa để được vào nước trờ Đức Giêsu ví với việc xây nhà. Xây dựng nhà cửa là một công việc hết sức quan trọng và được tượng trưng cho việc xây dựng cuộc đời. Điều này đã được thánh Gioan diễn tả: “ và thế gian đang qua đi cùng với sự đam mê của nó, còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại ” (1Ga2,17). Tâm tình và bầu khí của mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc lắng nghe lời Chúa và mau mắn đem  ra  thực  hành  trong  đời  sống  thường ngày để xứng đáng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình.

3. Sống lời Chúa : Tỉnh thức và cầu nguyện.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong tinh thần lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen.

 

 

 

Trả lời