Ngày 26.11.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 26. 11. 2016

Lc 21, 34 – 36

Ngày 26.11.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người ”. (Lc 21,36).

2. Suy niệm: Việc Chúa đến không còn loan báo bằng những dấu hiệu nữa, nhưng được báo là xảy ra cách bất ngờ, không thể tiên liệu. Hôm nay, ngày cuối của năm phụng vụ, Hội Thánh muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị không gì khác hơn là một lối sống trung thành, luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là luôn ở trong tư thế tỉnh táo và chuẩn bị kịp thời  để  ra đón Chúa. Song song với tư thế chuẩn bị chúng ta còn  phải  biết  sống phó thác vào Chúa qua việc cầu nguyện xin Người giúp sức, vì con người yếu đuối  không thể  làm gì được nên xin Người nâng đỡ giúp  đứng  vững  trước  cám  dỗ  và  trong  ngày  Chúa đến.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện trong mỗi công việc.

4. Lời nguyện:  Lạy  Chúa, Vì chúa có thể gọi mỗi người chúng con bất cứ lúc nào. Xin cho chúng con biết chuẩn bị sẵn sàng và đừng lìa xa Chúa bao giờ. Amen.

Trả lời