Ngày 05.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 05. 10. 2016

Lc 11, 1 – 4

Ngày 05.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Lạy Cha xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển” (Lc 11, 2).

2. Suy Niệm: Thánh Luca đặt Kinh Lạy Cha sau lời xin của các môn đệ “ xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ mình ”. Như thế Kinh Lạy Cha là lời kinh Đức Giêsu đã nhằm đáp ứng yêu cầu của các môn đệ có một bài kinh đặc biệt cho nhóm theo Chúa  Giêsu.  Khởi  đầu  kinh, Chúa Giêsu dạy ta xưng Thiên Chúa là “ Cha ” rõ ràng đây là một nét khác biệt với các tôn giáo khác. Mỗi khi chúng ta đọc hai tiếng “ Lạy Cha ” , chúng ta cảm thấy lòng đầy vui sướng, hạnh phúc và hy vọng để cầu nguyện tâm sự với Thiên Chúa Cha của mình. Kinh Lạy Cha, mẫu gương của những lời cầu nguyện, chúng ta phải ý thức rằng lời cầu nguyện đích thực cần phải được quy hướng về Thiên Chúa. Cầu nguyện là thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải để xin ơn này hay ơn kia cho bản thân.

3. Sống Lời  Chúa:  Năng  đọc  Kinh  Lạy  Cha  mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con năng đọc kinh Lạy Cha với ý thức cao để có thể chống lại những cám dỗ. Amen.

Trả lời