Ngày 28.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

THỨ TƯ 28.09.2016

Lc 9, 57 – 62

Ngày 28.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Người trả lời: Con chồn có hang,chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. (Mc 9, 58)

2. Suy niệm: Chúa dùng kiểu nói này để diễn tả: Chúa không có gì  bảo  đảm  cho  cuộc  sống trần  gian,  nên theo  Chúa  mà  đặt những tham vọng thì không thích hợp. Để làm môn đệ của Chúa thì sống triệt để tinh thần khó nghèo và từ bỏ. Như vậy mới có thể chia sẻ cuộc sống nay đây mai  đó với Chúa.  Ngày hôm nay cuộc  sống  có  thay  đổi,  những  hoàn  cảnh  có  khác, những sinh hoạt có khác, nhưng điều kiện để làm môn đệ  Chúa  thì  không hề  thay đổ  Người  môn đệ  vẫn phải  luôn đồng hành với Chúa Giêsu,  để  tiếp tục là tình yêu, là dấu chỉ của Nước Chúa cho mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Sống tinh thần khó nghèo-từ bỏ là: không tham quyền,  không  ham  mê  danh  lợi  và  sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa để lên đường.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hoàn toàn tự do để được giải thoát khỏi những tham vọng và những ham mê bất chính hầu có thể trung thành phụng sự thánh ý Chúa. Amen.

 

Trả lời