Ngày 27.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

THỨ BA: 27.09.2016

Lc 9,  51 – 56

Ngày 27.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông” (Lc 9,53-54).

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy nghĩ của các môn đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Lối suy nghĩ và lối thích sử dụng quyền lực để răn đe hay trấn áp người  khác là cách hành xử hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng. Nên Chúa Giêsu đã cảnh cáo các ông. Thái độ của các môn đệ ngày xưa cũng chính là thái độ của chúng ta ngày hôm  nay.  Tôi  tôn  thờ  một  Thiên  Chúa  nào?  Phải chăng là một Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, quảng đại, hay tha thứ … hay là một Thiên Chúa mà chúng ta cố giải thích méo mó để phục vụ cho ý muốn của riêng ta.

3. Sống Lời Chúa: Tập sống vui tươi với những gì trái ý ta.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, Chúa có đủ quyền phép để làm cho những người khác quy phục Chúa. Nhưng Chúa không  làm  thế.  Xin  cho  con  biết  noi gương Chúa dùng tình thương và sự tha thứ để đối xử với nhau. Amen.

 

Trả lời