Ngày 21.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 21.09.2016

Thánh Matthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Mt 9, 9-13

Ngày 21.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

 

1. Ghi nhớ: “Anh hãy theo tôi”. (Mt 9, 9).

2. Suy niệm:  Thiên  Chúa  thì  luôn  có  cái  nhìn  của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa mà có cái nhìn như con người thì làm sao con người chịu nỗi, thì làm sao có các môn đệ bán tất cả để đi theo. Trong tinh thần của phụng vụ hôm nay, Chúa chọn Mathêu, một người thu thuế và tội lỗi làm môn đệ Ngà Còn phía Matthêu, người được gọi, anh rất thản nhiên nghe tiếng gọi và đi theo tiếng gọi một cách vô tư không cần tính toán, không cần phải đắn đo… Lên đường thẳng tiến. Ơn gọi đúng  là  một  huyền  nhiệm.  Là  con  Chúa  mỗi  ngày chúng ta được mời  gọi sống cho thật  tốt ơn gọi của mình. Vì khi chúng ta sống tốt và trung thành với ơn gọi, chúng ta mới thể hiện sự huyền nhiệm của ơn gọi.

3. Sống Lời Chúa: Chắc chiu và trung thành với ơn gọi mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa ơn gọi là một huyền nhiệm, chúng con không sao chu toàn nỗ Xin Chúa ban ơn giúp con   kiên   trung   với   ơn   gọi   của   con   mỗi ngày. Amen.

 

 

Trả lời