Ngày 20.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

THỨ BA: 20.09.2016

Lc 8, 19 – 21

Ngày 20.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người mà không sao lại gần được vì dân chúng quá đông ” (Lc 8,19).

2. Suy niệm:  Gia  đình  Chúa  Giêsu  đến  tìm  người nhưng họ không thể đến gần được vì quá đông người bao quanh Chúa Giêsu. Người ta báo tin ấy với Chúa nhưng họ quá đỗi ngạc nhiên vì thấy Chúa Giêsu có vẻ  thờ  ơ  với  gia  đình,  với  bà  con  dòng họ.  Nhưng Chúa Giêsu muốn họ chú ý đến một gia đình khác mà Ngài đang thiết lập, gia đình ấy không dựa trên quan hệ huyết thống, nhưng dựa trên nền tảng của lòng tin qua  phép  rửa  tội  và  ân  sủng  của  Thiên  Chúa.  Nếu chúng  ta  muốn  trở  nên  người  thân  thuộc  của  Chúa Giêsu thì chúng ta phải lắng nghe Lời Người và sống một cuộc sống theo giao huấn ấy mà ở đây Đức Maria là mẫu gương nghe và giữ Lời Thiên Chúa hơn ai hết.

3. Sống Lời Chúa: Người nghe và giữ Lời Chúa là thành viên gia đình Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con sống với Chúa bằng đức tin và sống với tha nhân bằng đời sống bác aí và khiêm nhường để chúng con xứng đáng là con của Chúa. Amen.

 

 

Trả lời