Linh đạo Mẹ Têrêsa Calcutta

Linh đạo Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Linh đạo Mẹ Têrêsa CalcuttaTấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa Calcutta thường in năm dòng chữ dưới đây, và được phân phát cho mọi người để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ Têrêsa mà linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi ngài làm việc cho những “người nghèo nhất trong những người nghèo” vì tình yêu Thiên Chúa.

Nó gồm sáu bước căn bản : thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ, và bình an.

Làm quen với một trong những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn.

Bởi suy niệm và thực hành một số điều sau đây, chúng ta cũng có thể khám phá ra những lợi ích của một lối sống đơn giản – và chúng ta không nhất thiết phải là người Công Giáo, hay tôn giáo nào đặc biệt để thực hành các điều ấy.

Nếu chúng ta thấy xa lạ với sự thinh lặng, hay không biết cầu nguyện thì Mẹ Têrêsa đề nghị hãy thử dâng hiến những hành động bác ái nhỏ bé cho người khác — và chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình mở rộng. Ðiều quan trọng là, khi đọc, chúng ta cũng phải thi hành điều gì đó, bất cứ điều gì, và bởi hành động yêu thương đó chúng ta (và người khác) sẽ được phong phú hơn.

Kết Quả của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN
Kết Quả của Cầu Nguyện là ÐỨC TIN
Kết Quả của Ðức Tin là TÌNH YÊU
Kết Quả của Tình Yêu là PHỤC VỤ
Kết Quả của Phục Vụ là BÌNH AN

105 thoughts on “Linh đạo Mẹ Têrêsa Calcutta

Trả lời