Ngày 16.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THỨ BA: 16. 08. 2016

Mt 19, 23-30

 

Ngày 16.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được ” (Mt 19,26b).

2. Suy niệm: Các môn đệ hốt hỏang vì vừa phải từ bỏ quyền cưới vợ sinh con, vừa phải từ bỏ của cả Sự hốt hỏang nay biểu lộ khi các ông hỏi “ Thế thì ai có thể được cứu” . Chúng ta thấy hốt hỏang vì các ngài chỉ nhìn vào sức  riêng của  con người  nên cảm thấy bất lực. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu như làm sáng to cho mọi khó khăn mà con người cho là không thể làm đươ. Mặc dù công việc có khó khăn đến đâu đi nữa “ đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được ” , nghĩa là Thiên Chúa có thể khiến cho những gì xem ra bất khả trước mắt con người, được trở nên hiện thực. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy vững tin, phó thác vào quyên năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Mưu sự tại nhân,  thành sự tại Thiên.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, xin cho con sống khiêm nhường, để con luôn biết sống phó thác vào quyền năng và tình yêu Ngài . Amen.

 

 

 

Trả lời