Ngày 15.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THỨ HAI: 15. 08. 2016

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lc 1, 39-56

Ngày 15.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

 

1. Ghi nhớ: “ Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em ” (Lc 1,45).

2. Suy niệm: Mẹ Maria là mô hình và là kiểu mẫu cho đời sống đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Mẹ đã để Chúa tự do hành động trong Mẹ, không suy tính, không nghi  ngờ,  và  hoàn  toàn  phó  thác.  Chúng  ta đang  theo  Chúa  nhưng thử  hỏi  chúng ta đã  tin  yêu Ngài ở mức độ nào? Trong những hoàn cảnh trái ý, cơ cực và tủi nhục vì Danh Chúa ta có còn tin vào Chúa không? Ta hãy xét mình và kiểm chứng đức tin của ta vào Chúa hằng ngày.  Với  Mẹ  Maria,  một  lần “ Xin vâng ” là mãi mãi trung thành, mãi mãi thuộc về Chúa và để Chúa tự do hành động trong Mẹ. Vậy ta hãy noi gương Mẹ mà “ ký thác đường đời cho Chúa, vì chính Người sẽ ra tay ” .

3. Sống Lời  Chúa:  Đón  nhận  mọi  biến  cố  xảy ra trong đời với niềm tin yêu và cảm tạ.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, Xin cho con biết noi gương Mẹ. để con hằng thuận theo ý Chúa và vui lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong đời sống của con với tâm hồn tri ân và cảm tạ luôn mã Amen.

 

 

Trả lời