Ngày 06.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 06. 08. 2016

LỄ HIỂN DUNG

Lc 9, 28b-36

Ngày 06.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Từ đám mây có tiếng phán rằng: “ Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ” (Mc 9,7).

2. Suy niệm: Hôm nay, Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài cho ba môn đệ thân tín nhất của Chúa. Vì Ngài sắp bước vào cuộc khổ nạn và biết trước việc đó sẽ làm các môn  đệ  hoang  mang.  Nên  Chúa  biến  hình hôm nay là một nhắc nhớ cho chúng ta rằng: muốn đạt tới vinh quang sáng chói ấy thì phải đi qua con đường Thập giá. Nói cách khác là chúng ta hãy biết “ vâng nghe  lời Người  ” chỉ dạy và cố gắng thi hành cách trung thành. Chúa Giêsu thật là quà tặng đầy tình yêu và cao quý nhất mà Thiên Chúa dành cho con ngườ Chúng ta hãy cảm tạ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa và thật lòng yêu mến Chúa Giêsu trong mọi sự, nhất là hãy “ vâng nghe lời Người ” chỉ dạy.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu mến Lời Chúa trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện:  Ly  Chúa,  xin  cho  chúng  con  thi hành ý Chúa và hết lòng vâng nghe Lời Chúa, để ngày sau chúng con được thông dự vào vinh quang Phục sinh bất diệt với Ngà Amen.

 

 

Trả lời