Ngày 04.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 04. 08. 2016

Mt 16, 13-23

Ngày 04.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu lại hỏi: “ Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? ” (Mt 16,15).

2. Suy niệm: Sau một thời gian làm sứ vụ công khai là rao giảng Tin mừng, làm phép lạ, chữa lành bệnh nhân . . . Đức Giêsu muốn lắng nghe người ta mà đặc biệt là các môn đệ thân tín của Ngài nghĩ xem Ngài là ai? Hầu hết mọi người đều rất coi trọng Ngài, nhưng họ hiểu chưa đúng về Ngài và sứ vụ của Ngà Phêrô đã được ơn Chúa soi dẫn nên ông đã tuyên xưng cách xác tín  và  chính  xác  về  Đức  Giêsu  “ Ngài  là  Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ” (Mt 16,16). Ngày nay, Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta “ phần con, con bảo Thầy là ai? ” Câu trả lời là của riêng mỗi người chúng ta. Ngài là ai, quan trọng như thế nào, đóng vai trò gì trong cuộc đời chúng ta? Ta có tin yêu Ngài không ? Ở mức độ nào ?

3. Sống Lời Chúa : Sống trung thành với niềm tin mình đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Chúa là Đấng Cứu độ và là Thiên Chúa của con. Xin cho niềm tin này chiếu sáng cả cuộc đời của con, và xin cho con biết can đảm sống và làm chứng cho niềm tin này trong suốt cuộc đời của con. Amen.

 

Trả lời