Ngày 03.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 03. 08. 2016

Mt 15, 21 – 28

Ngày 03.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15, 28)

2. Suy niệm: Người đàn bà xứ Canaan có đứa con gái bị quỷ ám rất khổ sở. Bà đã chạy chữa rất nhiều thầy nhưng chẳng có hy vọng nào. Giờ đây bà chỉ còn biết hoàn toàn tin vào Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu sẽ sẵn sàng để cứu chữa cho con gái bà. Chúa muốn biết mức độ tin của bà nên mới nói vài  câu có vẻ hơi nặng. Quả thật, lòng tin của bà khiến Chúa phải tâm phục khẩu phục. Và Chúa đã ban cho bà được như lòng ước nguyện.

3. Sống lời Chúa: Không ngã lòng khi gặp thử thách trong đời sống đức tin.

4. Cầu nguyện:Lạy  Chúa,  đôi  khi  trong  cuộc sống có vẻ như Chúa im lặng khi con gặp thử thách. Những lúc ấy xin cho con biết vững tin vào Chúa nhiều hơn. Amen.

 

Trả lời