Ngày 25.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 25. 07. 2016

Kính Thánh Giacôbê Tông đồ .

Mt 20, 20-28

Ngày 25.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Con Người đến không phải để được người ta phục  vụ,  nhưng  là  để  phục  vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ” (Mt 20,28).

2. Suy niệm  : Trong cuộc sống ít ai muốn mình là người phục vụ vì nó có vẻ rất nặng nề và thấp kém. Thông thường,  con người  chỉ muốn mình được phục vụ   chứ   không  thích  phục  vụ  người   khác.  Thánh Giacôbê Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay là môn đệ  được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên và thuộc nhóm ba môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến cách đặc biệt. Nhờ được ở bên Vị Thầy Chí thánh suốt đời chỉ biết hy sinh phục vụ, nên thánh Giacôbê đã trở thành người  biết  phục  vụ  người  khác  theo cùng cách thức như Thầy Giêsu của mình, và Ngài cũng đã trở thành một người phục vụ đắc lực cho Tin mừng của Chúa. Vì  thế  noi  gương thánh  Giacôbê  chúng ta cũng hay quên mình phục vụ cách vô vị lợi cho tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Sống tinh thần phục vụ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tìm được tình yêu trong phục vụ, hầu con có thể phục vụ mọi người như Chúa đã từng phục vụ chúng con. Amen.

 

Trả lời