Ngày 24.07.2016: Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT: 24. 07. 2016

Lc 11, 1 – 13

Ngày 24.07.2016: Chúa Nhật XVII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho ”. Lc 11, 9.

2. Suy Niệm: Kiên trì là một đức tính quan trọng cho sự thành công  trong  cuộc  sống.  Trong  cầu  nguyện cũng thế, cầu nguyện  cũng đòi hỏi sự  kiên trì, nhẫn nại để  thể  hiện sự ý thức giá trị của điều mình xin. Nhưng trong thực tế, có những người vẫn cầu nguyện hoài  mà  sao  không  thấy  Chúa  nhận  lời,  phải  chăng Chúa Giêsu đã dối gạt chúng ta khi nói: cứ xin thì sẽ được? Cắc chắn không phải, Chúa Giêsu làm sao gạt chúng ta. Nhưng sở dĩ, chúng ta cầu nguyện mà chưa được là do hai nguyên nhân. Thật ra khi chúng ta cầu nguyện thì Thiên Chúa đã nhậm lời. Nhưng vì lợi ích của  chúng  ta  nên  Ngài  còn  trì  hoãn  và  chưa  để  nó thành sự. Hai là chúng ta chưa đủ kiên trì trước sự trì hoãn của Chúa

3. Sống Lời  Chúa:  Ý  thức  và  kiên  trì  trong  cầu nguyện.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Cha chúng con và chúng con là con Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống tâm tình con thảo, phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Cha trên trời. Amen.

 

Trả lời