Ngày 17.07.2016: Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XVI TN: 17. 07. 2016

Lc 10, 38 – 42

Ngày 17.07.2016: Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất ”. (Lc 10, 42).

2. Suy Niệm: Theo truyền thống của các giáo phụ, Matta và Maria trong Tin Mừng hôm nay là đại biểu của hai lối sống về người môn đệ Chúa Kitô. Matta đại diện cho những người thích lối sống hoạt động. Còn Maria đại diện cho lối sống chiêm niệm và cầu nguyện. Lời trách móc của Matta như gián tiếp cho rằng việc của mình làm là đúng, là tốt hơn người khác. Nhân cơ hội này Chúa Giêsu chỉ cho Matta và cho chúng ta một bài học về sự lượng giá một công việc. Chúa bảo “ chỉ có một chuyện cần mà thôi ” đó chính là ngồi nghe lời Chúa dạy. Chúa không phủ nhận những việc bác aí, phục vụ cộng đoàn. Nhưng tất cả những hoạt động phục vụ sẽ trở thành vô ích nếu không khởi đi từ tinh thần Tin Mừng. Việc bác aí, tông đồ chỉ thật sự mang lại ơn ích cho người khác  khi  nó  xuất  phát  từ  một  tâm hồn  cầu nguyện, thích nghe Lời Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Đừng xem thường việc đọc kinh, cầu nguyện.

4.  Cầu  nguyện:Lạy  Chúa  Giêsu,  xin  cho  con  hiểu được gía trị của việc lắng nghe Lời Chúa một cách đúng đắn để con ham thích đến với Chúa nhiều hơn. Amen.

Trả lời