Ngày 12.07.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

THỨ BA 12. 07. 2016

Mt 11,20-24

Ngày 12.07.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Còn ngươi nữa, hỡi Ca-pha-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ” ( Mt 11,23).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu quở trách các dân thành Khoradin, Betsaida và  Ca-pha-na-um  đã  được  Chúa thi ân giáng phúc rất nhiều, nhưng họ vẫn cứng lòng tin và có những thái độ bất cần, vô ơn với Chúa. Bổn phận của mỗi người chúng ta là phải biết dùng những điều kiện thuận lợi, những khả năng Chúa ban để sinh lợi trước mặt Chúa, chứ không phải để tận hưởng và tự  phụ. Vì vậy, là người  tông đồ chúng ta phải  làm cho ơn Chúa được lớn lên và làm giàu những nén bạc Chúa ban trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta, để  ngày sau,  chính chúng ta được hưởng chúng trên Quê trời.

3. Sống Lời Chúa: Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống phó thác vào Chúa, để con sống đơn sơ và tín thác vào Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen

Trả lời