Ngày 28.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

THỨ BA : 28. 06. 2018

T. Irênê, Giám mục, tử đạo, N

Mt 8, 23-27

Ngày 28.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

Ngày 28.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu nói: “ Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! ”.  Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe  gió và biển, biển liền lặng như tờ” (Mt8,26).

2. Suy niệm: Sự dữ và sự ác trong cuộc đời này xem ra rất mạnh  mẽ  và  hung bạo,  khiến  con  người  cảm thấy lo sợ và chao đảo. Vì lẽ đó mà rất nhiều người chối  bỏ  hay đánh  mất  lòng tin  của  mình  vào Thiên Chúa.  Cũng thế,  trong cuộc sống có rất nhiều  người chỉ giữ vững đức tin khi cuộc đời êm ả. Còn những lúc gặp sóng gió cuộc đời thì dễ thất vọng chán nản. Do đo, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình, tôi có tỏ ra  chán  nản,  nghi  ngờ  hay  trách  móc  Chúa  khi  gặp sóng gió  của  cuộc  đời  hay không?  Hay tôi là người luôn giữ vững đức tin và luôn phó thác cuộc đời trong tình yêu Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, xin cho con biết bám lấy Chúa để khi con phải đương đầu với những khó khăn và thử thách thì con luôn an tâm vì có Chúa ở bên. Amen.

 

Trả lời