Ngày 27.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 27.06.2016

T. Cyrillô Alexandria tiến sĩ

Mt 8,18-22

Ngày 27.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

Ngày 27.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ðức Giêsu trả lời: “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8, 20).

2. Suy niệm.  Bài  Tin  Mừng hôm nay,Chúa đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải từ bỏ mọi tiện nghi trong cuộc  sống hằng ngày,  và quyết  tâm sống thanh thoát với  trần  thế  để  toàn tâm toàn trí làm công việc của Chúa và theo bước Chúa cách nhẹ nhàng, phấn khở Ai muốn làm môn đệ  của Chúa thì hãy lựa chọn và sống như Chúa đã sống. Khi dính bén với Tiền của là con người đã trở thành nô lệ cho nó và sẽ bị nó điều khiển. Quả thật, như Chúa đã cảnh báo chúng ta là: “con người không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi  Tiền  của  được ” . Hãy trở  nên  nghèo  khó  với người đời và thế gian để nên giàu có trước mặt Thiên Chúa.

3. Sống lời  Chúa:  Hãy chọn  Chúa  trong mọi  hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện: Ly  Chúa,  xin  cho  con  biết  sống thanh thoát và giữ mình khỏi những tham lam và dính bén của vật chất để con được tự do theo Chúa. Amen.

 

Trả lời