Ngày 24.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 24.6.2016

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lc 1, 57-66.80

Ngày 24.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

Ngày 24.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66)

2. Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy Giả làm tiền hô cho Chúa Giêsu trọn cả cuộc sống mình. Từ việc sinh ra, đến lời rao giảng, và cả việc kết thúc cuộc đời vì tội lỗi nhân loạ Tất cả cuộc đời Gioan Tẩy Giả hướng về Chúa Giêsu, làm cho sự nghiệp của Chúa được thành đạt, nhằm mưu ích cho tất cả mọi người.

3. Sống lời Chúa: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

4.  Cầu  nguyện:Lạy  Chúa,  xin  cho  chúng  con  biết dùng cả cuộc đời, để phụng sự Chúa như Gioan Tẩy Giả. Amen

Trả lời