Ngày 19.06.2016: Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XII TN: 19.06.2016

Lc 9, 18 – 24

Ngày 19.06.2016: Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20).

2. Suy niệm: Lời tuyên xưng của Phêrô sau bao nhiêu lời nhận định về Chúa Giêsu. Người thì cho Ngài là thế này, người  khác  cho  là  thế  kia…;  Phêrô  trong niềm kính tôn và yêu mến nói lên căn tính của Ngài: Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Chúng ta tự hào mình là người đạo dòng, đạo gốc nhưng chúng ta sống điều mà Phêrô tuyên tín thay cho ta chưa? Hãy can  đảm  sống điều  mình  tuyên  xưng trong đời  kitô hữu.

3. Sống Lời Chúa: vừa đọc vừa suy gẫm kinh Tin Kính.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, niềm tin của chúng con mỗi ngày luôn bị cám dỗ bởi hoàn cảnh cuộc sống, bởi cơm áo gạo tiền. Xin tăng lòng tin để con biết vượt qua cám dỗ này. Amen.

 

Trả lời