Clip: 12 điều Khổng Tử dạy

 

Clip: 12 điều Khổng Tử dạyBiết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.

Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.

Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.

Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.

Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.

…..

 

 

 

Trả lời