Ngày 18.06.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

THỨ BẢY : 18.06.2016

Mt 6,24-34

Ngày 18.06.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức  công  chính  của  Người,  còn  tất  cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” Mt 6, 33)

2. Suy niệm: Lòng tham và danh vọng của con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề làm sao có nhiều của cải, địa vị cao sang, gia đình sung túc … . Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người biết vươn mình lên cao hơn, biết thoát khỏi cái não trạng tầm thường bám níu vào vật chất và những chuyện hư vô. “ Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa ” . Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là việc làm như bao nhiêu việc làm khác, nhưng đây  là  việc  làm  chính  yếu,  ưu  tiên  và không được  trì  hoãn.  Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa : là biết lo lắng làm sao cho mình có một lối  sống  ngay  chính  trước  mặt  Chúa.  Để  được  như vậy, mỗi  người hãy biết sửa đổi, thánh hóa bản thân để được nên thánh mỗi ngày.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống thánh giữa đời.

4. Cầu nguyện:Ly  Chúa,  xin  cho  con  biết  từ  bỏ những gì có thể làm con lạc hướng trên đường về Quê Trời và có nguy cơ làm con xa cách Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời con. Amen.

Trả lời