Ngày 17.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

THƯ SÁU: 17.06.2016

Mt 6, 19-23

Ngày 17.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Anh  em  đừng  tích  trữ  cho  mình những kho tàng đưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khóet vách và lấy đi” (Mt 6,19).

2. Suy niệm: Những cái mà ngày nay con người hay tìm kiếm nhất đó là tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị … là những thứ “ nay còn mai mất ” . Nhưng nó lại chi phối vào cuộc sống con người rất nhiều.  Vì thế, Chúa đã dạy chúng ta: tiền bạc, của cả, quyền lực chỉ là thứ  tạm bợ hay nó chỉ như  một  phương tiện cho cuộc sống hiện tại, chứ nó không là cùng đích của đời sống.  Mà lý tưởng của người Kitô hữu là hạnh phúc Thiên đàng mới là vĩnh cữu, vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác với những thứ cám dỗ trần gian chóng qua đó, vì chính  nó  làm  cho  chúng  ta  sao  lãng và  nhất  là bất trung với Nước Trời.

3. Sống lời Chúa: Hãy lo tìm kiếm Nước Trời vĩnh cữu.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết xử dụng của  cải  trần  gian  như  một  phương  tiện  sống  chứ không phải là cùng đích của cuộc đời. Nước Trời mới là gia tài vĩnh cữu. Amen

 

Trả lời