Ngày 14.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

THƯ BA.14.06.2016

Mt 5, 43-48

Ngày 14.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vậy anh em hãy nên hòan thiện như Cha Trên Trời là Đấng hòan thiện” (Mt 5,47).

2. Suy niệm:  Trong  bài  Tin  Mừng  hôm  nay,  Đức Giêsu  cho  chúng ta thấy là người  Kitô hữu thì phải sống luật bác ái xa hơn người bình thường. Như đối với kẻ thù không chỉ tha thứ mà còn phải yêu thương họ. Cạnh đó, Đức Giêsu lại chỉ cho chúng ta sống tốt hơn, hoàn thiện hơn bằng cách sống theo mẫu gương của Chúa Cha, vì Ngài  là Đấng hòan thiện. Điều đó cũng nhắc nhủ chúng ta, đòi hỏi chúng ta biết chiêm ngắm,  suy niệm  thực  hành theo mẫu gương tốt lành của Chúa Giêsu qua lời Người nói và qua việc Người làm thì mỗi ngày chúng ta cũng được nên hoàn thiện như chính Chúa vậy.

3. Sống lời Chúa: Sống và hành động theo Ý Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Người mỗi ngày, để hầu con được trở nên giống Chúa hơn trong cuộc sống. Amen.

Trả lời