Ngày 11.07.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THỨ BẢY.11.06.2016

Thánh Barnaba, Tông Đồ. N.

Mt 5,33-37

Ngày 11.07.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác qủy” (Mt 5,37).

2. Suy niệm: Hôm qua Đức Giêsu kiện tòan điều răn thứ sáu và thứ chín, thì hôm nay Ngài tiếp tục kiện tòan điều răn thứ hai và thứ bảy cấm thề gian nói dố Có một  điều trong cuộc sống hàng ngày là người sợ mất lòng nhau, nên họ thường hay nói “ thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng ” . Chính vì vậy mà họ không chịu  nói  với  nhau  bằng  sự  thật.  Cho  nên  ngừơi  ta thường  nhờ  vào  điểm tựa nào đó để  thề  . Như  vậy Chúa muốn dạy chúng ta đừng thề nguyền gì cả . Vì thề là dấu hiệu của sự gian dối và không tin nhau. Do đó chúng ta có thì nói có. Còn không thì nói không. Vì sự thật thì không cần thề.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống trong sự thật.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin ban Chúa Thánh Thần để thúc đẩy mỗi người chúng con biết sống theo sự thậ Như Chúa là Đấng Chân Thật. Amen.

 

Trả lời