Ngày 10.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THƯ SÁU. 10.06.2016

Mt 5,27-32

Ngày 10.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ  nữ  mà  thèm  muốn,  thì trong lòng đã ngọai tình với người ấy rồi” (Mt 5,28).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm qua, Chúa cho biết Ngài đến để kiện tòan lề luật chứ không bãi bỏ, thì hôm nay Đức Giêsu chính thức kiện tòan điều răn thứ sáu và thứ chín: cấm ngọai tình và không được ly dị. Ngài đã kiện tòan bằng cách nào? Trong luật cũ cấm người ta phạm tội cả ước muốn lẫn việc làm. Nhưng các kinh sư đã làm sai lệch, họ cho rằng người ta chỉ phạm tội bằng việc làm cụ thể bên ngòa Do đó Đức Giêsu đã kiện tòan bằng cách Ngài đã tuyên bố “Kẻ nào nhìn xem một phụ nữ mà ao ước phạm tội với họ, thì đã mắc tội ngòai tình trong lòng rồi ” . Đây cũng là lời nhắc nhở những gia đình Kitô hữu hãy biết tôn trọng luật đơn hôn và vĩnh hôn trong hôn nhân.

3. Sống lời Chúa: Hãy chung thủy trong tình yêu.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa,  Xin  cho  cha mẹ con và những gia đình Công Giáo luôn sống chung thủy với nhau. Như chính Chúa đã sống chung thủy với Giáo Hội vậy. Amen

Trả lời