Ngày 06.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THƯ HAI. 06.06.2016

Thánh Norbertô, Giám mục.

Mt 5,1-12

Ngày 06.06.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Tám mối phúc thật” (Mt 5, 1-12).

2. Suy niệm: Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Bảng Hiến Chương Nước Trời  hoặc  Bài  Giảng Trên  Nú Tòan bài Tin Mừng nói lên tinh thần của người công dân  Nước  Trời.  Và  có sự  liên hệ  giữa Cựu Ước là Môi-sen  cũng  lên  núi  để  nhận  lãnh  luật  Giáo  Ước. Còn  Đức  Giêsu  lên  núi  để  công  bố  luật  mới  của Người, hình ảnh “núi” đã gợi lên việc lập giáo ước, mặc khải của Thiên Chúa, ban bố lề luật.

Hình  ảnh  thứ  hai là các môn đệ, chúng ta, thấy các Ngài đứng gần bên, đã thể hiện một cử chỉ sẵn sàng đón  nhận  những  đòi  hỏi  mà  người  Công dân  Nước Trời phải thực hiện. Thiết nghĩ để được là người công dân Nước Trời mỗi người chúng ta hãy tuân hành áp dụng những điều kiện bảng Hiến Chương đưa ra.

3. Sống lời Chúa: Sống Tám Mối Phúc mỗi ngày.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, Xin đổ muôn vàn hồng ân để con có thể thi hành Tám Mối Phúc và làm tròn các bổn phận mà  người  công  dân  Nước  Trời  cần  có . Amen.

 

Trả lời