Ngày 05.06.2016:Chúa Nhật X Thường Niên năm C

CHÚA NHT X TN. 05.06.2016

Lc 7, 11 – 17

Ngày 05.06.2016:Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!”. ( Lc 7: 14).

2. Suy niệm: Đã là con người thì ai cũng phải chết, cho nên cái chết trở thành là kẻ  thù của con ngườ Bởi cái chết làm ly tán người mình yêu, bẻ gãy mọi dự tính của tương lai, phá tan mọi tham vọng tích cực của con người. Chúa Giêsu đứng trước cái chết của chàng trai  trẻ  con  bà  góa,  Ngài  cũng động lòng trắc ẩn và tiếc  xót.  Chính  từ  lòng thương  xót  cảnh  ly biệt  đó, Chúa đã cứu sống và trả lại sự sống mà Thiên Chúa đã khởi  sự  nơi anh. Trong cuộc sống,  chúng ta đã từng chứng kiến cái chết của người thân, bạn bè… đôi lúc làm cho chúng ta mất  ý hướng,  nhiệt  nhiệt huyết và thậm chí chúng ta cũng bị chao đảo về niềm tin. Hãy ý thức rằng sự sống và sự chết điều do bởi Thiên Chúa. Vậy hãy tín  thác  hoàn  toàn  cho  Thiên  Chúa  của sự sống.

3. Sống Lời Chúa: Ý thức sự sống là một qùa tặng vô gía mà Chúa đã ban cho tôi mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho con hiện hữu trên cuộc đời này. Amen

 

Trả lời