Ngày 02.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG. 02.06.2016

Thánh Marcellinô và T. Phêrô, tử đạo.

Mc 12,28b-34

Ngày 02.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,  hết  lòng,  hết  linh  hồn,  hết  trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

2. Suy niệm: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho các kinh sư về hai giới răn đứng đầu là “ mến Chúa và yêu người ” . Thực ra hai tình yêu này đều quan trọng như nhau và cùng bổ túc cho nhau; Vì thế khi nói mến Chúa thì phải chứng thực bằng tình yêu thương  tha  nhân.  Và  yêu  thương  tha  nhân  vì Chúa,  Hay nói đúng hơn Tình yêu hướng theo chiều dọc là mến Chúa,  và hướng theo chiều ngang là yêu thương tha nhân. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đặt mọi sinh họat  cuộc sống trên nền tảng mến Chúa và yêu người.

3. Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người.

4.  Cầu  nguyện:Lạy  Chúa,  khi  con  sống  tốt,  yêu thương anh em cũng chính là lúc chúng con đang thể hiện tình yêu với Chúa. Amen

Trả lời