Ngày 29.05.2016: Chúa Nhật IX – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT IX TN: 29.05.2016

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA. Lễ trọng.

Lc 9, 11 – 17

Ngày 29.05.2016: Chúa Nhật IX - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu bảo: “ Chính anh em hãy cho họ ăn…” (Lc 9, 13).

2. Suy niệm : Đứng trước nhu cầu cần được “ no nê” của dân chúng, các Tông đồ tỏ ra bất lực. Vì thế, Chúa Giêsu đã gợi  cho  các  ông niềm  tin  vào  người  bằng cách Người hỏi để thử các ông: “ Chính anh em hãy cho  họ  ăn…”  (Lc  9,13).  Ngoài  ý  nghĩa  kích  thích niềm tin cho các Tông đồ, câu này còn biểu lộ ý nghĩa chính Chúa Giêsu là người khởi xướng việc chăm sóc cho dân chúng ăn no. Noi gương Chúa Giêsu mục tử hiến  thân  vì đoàn chiên.  Chúa quan tâm đến cả đời sống tinh thần lẫn vật chất cảu dân chúng, không cần tìm hiểu tại sao họ thiếu. Chúa cũng nhắn nhủ chúng ta hãy biết cảm thông và lo lắng cho người khác. Đặc biệt là những người không ai quan tâm giúp đỡ.

3. Sống Lời Chúa : Mỗi khi tham dự Thánh Lễ và rước lễ phải có lòng tin và biết ơn.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, nhờ Mình và Máu Chúa. Xin cho con biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ anh chị em con để họ cũng được thoát khỏi những cơn đói cả vật chất lẫn tinh thần. Amen.

Trả lời