Ngày 27.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 27.05.2016

Mc 11, 11 – 26

Ngày 27.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:Người giảng dạy và nói với họ:Nào chẳng có lời chép rằng: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biết thành sào huyệt của bọn cướp” (Mc 11,17).

Suy niệm : Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và thanh tẩy khỏi những vết nhơ của lòng tham, của danh lợi. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta đã biết thanh tẩy chưa ? Qua bài phúc âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đời sống đạo không chỉ chu toàn các nghi thức bên ngoài, nhưng còn phải có đời sống bên trong đó  là lòng tin  cậy và yêu  mến  Chúa. Những việc đạo đức không chỉ có hình thức ở bên ngoài, nhưng cần phải có ý hướng ngay lành bên trong nữa. Mỗi khi đến với Chúa qua những việc đạo đức, nhất là khi lãnh các bí tích, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn bằng việc sám hối và ý thức việc mình làm bằng lòng yêu mến Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm không lợi dụng đền thờ, để làm theo ý muốn của mình.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mình mỗi khi đến với Chúa, cũng như đến với anh em và tha nhân của con. Amen.

Trả lời