Clip: Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh

 

Clip: Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinhBài học làm người trong câu chuyện này thật đơn sơ giản dị nhưng vô cùng giá trị. Có thể nói một điều Brất quan trọng đã giúp hình thành nhân cách của anh thanh niên trong câu chuyện, đó là cách anh đã được đối xử.

Người chủ của mẹ anh năm xưa đã vô cùng nhân ái với cậu bé nghèo con một người làm công. Ông đã cẩn trọng bảo vệ tình cảm và lòng tự trọng của một đứa bé 5 tuổi thay vì làm nó bị tổn thương… còn chúng ta thì sao, nếu chúng ta cũng rơi vào tình huống tương tự, thái độ của chúng ta sẽ thế nào?

https://youtu.be/6CFyzOquCL4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời