Ngày 26.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM 26.05.2016

Thánh Philipphê Nêri, linh mục.

Mc 10, 46 – 52

Ngày 26.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47).

2. Suy niệm: Bệnh mù mắt, không đơn giản chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng, mà còn làm cho người ta thiếu thốn đủ điều, nghèo và bị sĩ nhục. Người hành khất mù này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, khi anh  vừa  mở  miệng  kêu  xin  Chúa  Giêsu thương  xót,  thì  lại  bị  nhiều  người  đi  đường  trách mắng. Anh mù vẫn tiếp tục kêu xin, tiếp tục tin tưởng cậy trông lòng thương xót Chúa. Anh này bị mù mắt thể xác, nhưng con mắt tâm hồn của anh, thì rất sáng suốt, rất rõ ràng. Nhìn lại chính mình, chúng ta đang sáng mắt thể xác, nhưng có khi chúng ta đang bị mù về  tâm  hồn:  khi  chúng  ta  không  thương  xót  người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơ Nếu ta bị mù, hãy chạy đến Chúa Giêsu và thưa: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con!

3. Sống lời Chúa: Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

4. Cầu nguyện: Ly  Chúa,  xin  cho con được thấy Chúa, xin cho con biết an ủi người khốn khổ, xin cho con biết thương xót nghèo túng. Amen

Trả lời