Ngày 20.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 20.05.2016

Mc 10, 1 – 12

Ngày 20.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

2. Suy niệm: Và như thường lệ, Chúa Giêsu lại dạy dỗ đám đông đến với Chúa”. Chúa Giêsu là một vị thầy gương mẫu, đã truyền cho thế giới một nền giáo dục căn bản, đạo đức và hướng thiện. Dầu cho người Biệt phái  thắc mắc để  gài bẩy Chúa,  Chúa vẫn chân thành giải thích tận tình. Họ hỏi: Có được phép ly dị không? Sau khi dẫn chứng Cựu ước, trình bày lý do và  giải  thích  kỹ lưỡng,  Chúa  kết  luận:  Sự  gì  Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai ly dị, và tiến thêm bước nữa, thì phạm tội ngoại tình. Trong thời gian Giáo Hội Việt Nam đề cao nền giáo dục Kitô-giáo, ước gì mọi Kitô-hữu mặc lấy thái độ tế nhị của Chúa Giêsu, để đối thoại với mọi người.

3. Sống lời  Chúa:  Chồng hãy yêu  thương  vợ,  như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, gia đình Kitô-hữu là Hội Thánh tại gia, xin cho mỗi thành phần trong gia đình con, biết hòa thuận yêu thương nhau, như chính Chúa đã yêu thương Hội Thánh. Amen

Trả lời