Video: Thánh lễ Khai mạc Năm kỷ niệm Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

 

Hướng tới mừng Kim Khánh Tỉnh Dòng Đa Minh tại Việt Nam (18/3/1967 – 18/3/2017), Gia đình Đa Minh đã long trọng tổ chức Thánh lễ Khai mạc tại nhà thờ Đa Minh – Ba Chuông vào lúc 8h 30′ ngày 18 tháng 3 năm 2016. Đông đảo quý cha, quý thầy, quý tu sĩ, quý đại diện Huynh đoàn Đa Minh và cộng đoàn dân Chúa tham dự (xem Bản tin).

 

Video: Thánh lễ Khai mạc Năm kỷ niệm Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

Trả lời