Ngày 05.02.2016: Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

THỨ SÁU – 05. 02.2016
THÁNH AGATHA, Trinh nữ tử đạo (N)
Mc 6, 14 – 29

Ngày 05.02.2016: Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

1 Ghi nhớ: Đó là một ngôn sứ trong các ngôn sứ” (Mc 6,15b)

2 Suy niệm: Ba mươi năm sống ẩn dật, giờ đây Đức Giêsu bừng lên như vầng sáng chói loà giữa đêm đen khiến bao con mắt từ vua quan đến thường dân phải hướng về với đầy vẽ ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Đức Giêsu thật sự trở thành “ hiện tượng” cho người Do Thái, và không chỉ cho người Do Thái mà còn cho mọi người, mọi thời. Giữa đời muôn vàn cái bình thường, mục tiêu cho người ta chú ý phải là cái gì đó khác thường như dấu lặng giữa những nốt nhạc, như ánh sáng giữa đêm đen. Người kitô hữu lãnh sứ vụ rao truyền Nước Chúa cho nhân loại. Muốn làm được điều đó chúng ta phải trở thành đối tượng chú ý của người khác. Đời sống Kitô hữu tự bản chất là một hiện tượng lạ giữa đời thường bởi họ chính là ánh sáng giữa trần gian u tối, là muối mặn trong cuộc đời nhạt nhẽo, là men khối bột rã rời; Giữa thế giới bon chen, tranh giành vật chất, người Kitô hữu được mời gọi sống siêu thoát, hướng về hạnh phúc Nước Trời. Đây không lạ thì là gì? Tôi đã làm gì để thực hiện sứ vụ mà tôi đã lãnh nhận khi trở thành Kitô hữu?

3 Sống Lời Chúa: Trở thành ánh sáng cho trần gian.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con đừng buông xuôi theo những tầm thường, trần tục để đời sống con trở thành một tiếng chuông thức tỉnh bao tâm hồn đang ngủ mê. Amen.

Trả lời