Ngày 26.12.2015: Thứ Bảy – Ngày II trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THỨ BẢY: 26. 12. 2015
Thánh Stêphanô
Mt 10,16-22

Ngày 26.12.2015: Thứ Bảy  - Ngày II trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

1. Ghi nhớ: “ Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu ” (Mt 10, 16).

2. Suy niệm: Trên con đường rao giảng của các Tông đồ luôn phải gặp những khó khăn và đầy nguy hiểm, nên Lời Chúa hôm nay, là lời cảnh giác cho các ngài biết sự nguy hiểm trên con đường truyền giáo. Đức Giêsu ví sự nguy hiểm đó như là đi vào giữa “ bầy sói rừng ” . Sói rừng đó là những ngôn sứ giả, những người đi ngược lại với Lời Chúa và luôn tìm cách bách hại các Tông đồ, nên Chúa dặn khi gặp sự nguy hiểm hãy biết khôn ngoan như “ con rắn ” , và đơn sơ như “ bồ câu ” . Nhưng nếu tránh không khỏi thì phải biết Chúa muốn dùng mình để làm khí cụ cho Ngài. Thánh Stêphanô, vị thánh tử đạo tiên khởi hôm nay cũng được Thiên Chúa dùng làm khí cụ trong công việc truyền giáo. Noi Ngài chúng ta cũng can đảm, sẵn sàng là một khí cụ trong lòng bàn tay của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Sẵn sàng đem Chúa đến cho mọi người.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con dám can đảm và hy sinh để đem Lời Chúa đến cho mọi người mà không sợ gian nguy khó nhọc. Amen

Trả lời