Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho Ơn Gọi

 

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho Ơn GọiVATICAN. ĐTC mời gọi cộng đoàn Giáo Hội quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng 7-12-2015 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53 sẽ được cử hành vào chúa nhật thứ tư Phục Sinh, 17-4-2016, với chủ đề ”Giáo Hội là mẹ các ơn gọi”.

ĐTC nhận xét rằng ”mỗi ơn gọi trong Giáo Hội có nguồn gốc trong cái nhìn cảm thương của Chúa Giêsu. Sự hoán cải và ơn gọi là hai mặt của cùng một mềđai và liên tục nhắc nhớ nhau trong trọn cuộc sống của môn đệ thừa sai”.

Ngài cũng nhắc nhớ rằng ”Tiếng gọi của Chúa luôn diễn ra qua trung gian của cộng đoàn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên thành phần của Giáo Hội, và sau khi đạt tới một sự trưởng thành nào đó trong Giáo Hội, Chúa ban cho chúng ta một ơn gọi đặc thù. Hành trình ơn gọi được thực hiện cùng với anh chị em mà Chúa ban cho chúng ta.. Năng động ơn gọi trong Giáo Hội là một liều thuốc chống lại sự dửng dưng và cá nhân chủ nghĩa”.

Từ những nhận xét tổng quát trên đây, ĐTC nhấn mạnh các đặc tính của ơn gọi trong tương quan với Giáo Hội, đó là: ơn gọi nảy sinh trong Giáo Hội, ơn gọi tăng trưởng trong Giáo Hội, và ơn gọi được Giáo Hội nâng đỡ”. Và ngài kết luận rằng:

”Tất cả mọi tín hữu được kêu gọi ý thức về năng động ơn gọi trong khuôn khổ Giáo Hội, để cộng đoàn các tín hữu, theo gương Đức Trinh Nữ Maria, có thể trở thành một cung lòng người mẹ đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh (Xc Lc 1,35-38). Tình mẫu tử của Giáo Hội được diễn ta qua việc kiên trì cầu nguyện cho ơn gọi và qua hoạt động giáo dục, tháp tùng những người nhận thấy tiếng gọi của Thiên Chúa. Giáo Hội thi hành đièu đó qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng các ứng viên lên lên thừa tác vụ có thánh chức và đời sống thánh hiến. Sau cùng, Giáo Hội là mẹ các ơngọi trong sự liên tục nâng đỡ những người đã hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân”.

Sứ điệp của ĐTC kết thúc với lời mọi gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả những người đang thực thi hành trình ơn gọi được lòng gắn bó sâu xa đối với Giáo Hội, và xin Chúa Thánh Linh củng cố nơi các vị mục tử và toàn thể các tín hữu tình hiệp thông, sự phân định và tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng. (SD 7-12-2015)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời