Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

 


Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông TrangCùng nhịp sống của Giáo hội, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Bông Trang bước vào Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Chúa nhật dọn đường đón Chúa đến trong bầu khí vui mừng và hi vọng. Hoà chung với niềm vui đó, Giáo xứ Bông Trang hân hoan đón Đức tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa, cha Giuse Nguyễn Đức Hoà, giám tỉnh Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em Huynh đoàn giáo dân giáo phận Bà Rịa và toàn thể quý vị quan khách về tham dự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà Mục vụ mới cùng với cộng đoàn giáo xứ.

Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

Sau hơn 1 năm thi công, ngôi nhà mục vụ của giáo xứ Bông Trang nay đã hoàn thành, đây là một ước mơ của toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Tất cả là do tình thương của Thiên Chúa an bài. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và sự khôn ngoan của cha xứ Đa Minh Trần Bình Tiên, ngài đã cho thiết kế ngôi nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang này với chiều dài: 33m, tượng trưng cho tuổi đời trần thế của Đức Giêsu hoàn trọn sứ vụ của mình lúc 33 tuổi; Chiều rộng: 12m tượng trưng cho sứ vụ của Đức Giêsu lúc 12 tuổi đã ở lại trong đền thờ để làm việc của nhà Cha Ngài; Tiền sảnh ngôi nhà có 4 cột trụ lớn, tượng trưng cho 4 thánh ký Tin mừng: Maccô, Matthêu, Luca và Gioan; và ngôi nhà gồm: 8 phòng tượng trưng cho cho 8 mối phúc thật.

Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

Ngôi nhà mục vụ được khởi móng vào ngày 19 tháng 3, nhằm dâng kính thánh Giuse, đấng bảo trợ những người chân lấm tay bùn.

Đúng đúng 10h ngày 6 – 12 – 2015, Đức Cha Emmanuel đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành ngôi nhà giáo lý. Sau đó ngài cùng mọi người bước vào sảnh hội để làm phép dâng ngôi nhà trường này cho Thiên Chúa Thương Xót. Ngài nói: “chúng ta làm phép ngôi nhà này không chỉ là ngôi nhà đơn thuần, nhưng chúng ta xin Chúa Giêsu đồng thành cùng với chúng ta, với con em chúng ta, để chính Chúa sẽ dạy dỗ và ủi an mọi người như Ngài đã an ủi và đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Emmaus xưa”

Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương an bài, nhờ lời chuyển cầu của Thánh An-rê Dũng Lạc, quan thầy giáo xứ, Đức Maria và Thánh Đa Minh, cộng với lòng biết ơn sâu sắc quý vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ giáo xứ nên mới có được ngôi nhà mục vụ khang trang và đẹp đẽ. Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng muôn ơn lành cho đức cha, cha giảm tỉnh, quý cha và toàn thể quý vị.

Giuse Nguyễn Thuần

Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bông Trang

Trả lời