Clip: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

 

Lạy Chúa, trong cuộc sống với tha nhân lắm khi chúng con không biết tự lượng vào sức mình để phấn đấu vươn lên sống xứng đáng là một Kitô hữu đích thực mà chỉ biết đổ lỗi do hoàn cảnh để che lấp những hạn chế của chính mình. Xin Chúa thêm nghị lực để mỗi chúng con biết can đảm nhận ra những bất toàn nơi bản thân mà tự hoàn thiện chính mình luôn mãi.

Clip: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

 

 

 

Trả lời