Clip: Bài học về sự nóng giận

 

Clip: Bài học về sự nóng giận“Hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ” (Châm-ngôn 17:14). Thái độ điềm tĩnh trước cuộc sống sẽ cho chúng ta có những bước đi chắc chắn trong cuộc đời! Sẽ chẳng dễ dàng làm cho chúng ta mất bình tĩnh, đó mới là điều quan trọng!

Bạn thân mến. Mất bĩnh tĩnh và nổi nóng dễ dàng thì nhất định chúng ta sẽ thất bại ngay trên cuộc chiến do chính mình tạo nên! Hãy biết giấu cảm xúc của mình, hãy biết kiềm chế những gì mình đang nghĩ để người khác không lường trước những điều sẽ xảy ra, bạn nhé!

 

 

 

 

 

 

Trả lời