Video: Nghi thức Sai đi và Công bố Sắc lệnh Tòa Ân giải

 

Video: Nghi thức Sai đi và Công bố Sắc lệnh Tòa Ân giảiSau phụng vụ Thánh lễ, cha Giám tỉnh chủ sự nghi thức thắp nến sáng cho từng cây nến rồi chuyển giao từng cây nến sáng Năm Thánh cho đại diện Bề trên các Tu viện, Tu xá, Hội dòng trong Gia đình Đa Minh. Cây nến được trao là biểu tượng ánh sáng của sự sống thoát khỏi bóng tối sự chết, biểu tượng của Chúa Thánh Linh, cầm trong tay nến sáng các anh chị em trong đại Gia đình Đa Minh được mời gọi ra đi rao giảng với ngọn nến sáng đến tận cùng thế giới để mang Tin Mừng đến cho mọi người, rao truyền chân lý khắp mọi nơi như cha Thánh Đa Minh đã từng làm và ngài cũng mong muốn con cái ngài cũng tiếp tục sứ vụ rao giảng Lời,

Xin cho ánh sáng của ngọn nến sáng chân lý của dòng nung nấu thôi thúc tất cả và từng người anh chị em luôn biết thương xót, luôn biết sống yêu thương, cảm thông và liên đới với nhau đồng thời trao hiến cuộc đời của mình cách trọn vẹn phục vụ cho tha nhân hầu trở nên dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa trần gian. (trích Bản tin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời