Video: Thánh lễ Cầu hồn tại Nghĩa Trang Đa Minh 02.11.2015

 

Video: Thánh lễ Cầu hồn tại Nghĩa Trang Đa Minh 02.11.2015Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ Thánh Đa Minh, hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong tâm tình nhớ đến và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, lúc 8g30 sáng thứ hai 02-11-2015, giáo xứ đã tổ chức thánh lễ đồng tế tại nghĩa trang Đất Thánh Đa Minh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn tham dự, giáo xứ đã sắp xếp 4 xe lớn đưa đón và khởi hành lúc 7g30 tại giáo xứ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, có nghi thức rảy Nước Thánh trên các mộ phần. Sau đó, cộng đoàn đã lưu luyến ở lại kính viếng, thắp nhang, trước khi từ biệt ra về (trích Bản tin).

 

 

 

 

Trả lời