Luân lý chuyên biệt 46: Sửa lỗi huynh đệ

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 46: Sửa lỗi huynh đệ 

Luân lý chuyên biệt 46: Sửa lỗi huynh đệ

Sửa lỗi huynh đệ là khuyên bảo riêng một người anh em trong tinh thần bác ái, để kéo họ ra khỏi tội hay nguy cơ phạm tội (Fraternal correction is a private admonition, given to another out of  charity, in an endeavor to withdraw him from sin or from danger of sin). Theo bản chất, sửa lỗi huynh đệ có tính cách riêng tư, không có tính pháp lý hay chế tài. Kinh thánh nói nhiều đến sửa lỗi huynh đệ. “ Hãy cật  vấn người bạn, có lẽ anh ta đã không làm điều đó; nhưng nếu anh ta đã làm điều (xấu ) nào đó, thì để anh ta không tái phạm nữa. Hãy cật vấn người thân cận, có lẽ anh ta đã không nói bậy, nhưng nếu anh ta nói, thì để lần sau anh ta đừng nói bậy nữa” (Sir 19, 13f).

 

 

 

 

Trả lời