Video: Tiễn biệt cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.

1. Nghi thức tiễn biệt

Trước khi cử hành Thánh Lễ lần cuối với cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, anh em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã có giờ tiễn biệt người cha, người anh đã từng gắn bó và góp công xây dựng Tỉnh Dòng. www.daminhvn.net ghi lại những giây phút cảm động ấy

https://www.youtube.com/watch?t=594&v=-8hkV2jtYbk

2. Thánh lễ tiễn biệt

Gần 300 linh mục đồng tế cùng với các Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi (giáo phận Quy Nhơn, chủ tế), Đức cha  Stêphanô Tri Bửu Thiên (giáo phận Cần Thơ), Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (giáo phận Mỹ Tho), trong Thánh lễ cuối cùng với cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP., tại Nhà thờ Mai Khôi (quận 3), sáng thứ 2, ngày 5 tháng 10 năm 2015.

  • Lời đầu lễ

  • Bài giảng

+ Theo daminhvn.net

Video: Tiễn biệt cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.

Video: Tiễn biệt cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.

Video: Tiễn biệt cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.

Trả lời