Luân lý chuyên biệt 43: Bác ái với tha nhân

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 43: Bác ái với tha nhân 

Luân lý chuyên biệt 43: Bác ái với tha nhân Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu tha nhân và tất cả những thụ tạo khác mà Thiên Chúa đã dựng nên, vì chúng thể hiện vẻ đẹp và sự thiện hảo của Người. Trong các vật thụ tạo thì con người là đối tượng gần gũi nhất mà chúng ta phải yêu thương.

Căn bản của mối liên hệ giữa người với người là hai nhân đức yêu thươngcông bình. Lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thụ tạo tuy là một nhưng lại khác nhau. Là một vì có cùng một động lực : sự đáng yêu của Thiên Chúa nơi chính mình và nơi các thụ tạo của Người; khác nhau vì đối tượng khác nhau : Thiên Chúa trong sự thiện hảo tuyệt đối của Người là chính đối tượng của lòng chúng ta yêu mến Chúa, còn thụ tạo trong sự thiện hảo giới hạn của chúng, là đối tượng của tình yêu dành cho thụ tạo.

 

 

Trả lời