Video: Thánh lễ tạ ơn Linh mục và Khấn trọng 2015

 

Video: Thánh lễ tạ ơn Linh mục và Khấn trọng 2015Thánh lễ do tân linh mục Phao lô Nguyễn Hải Đăng chủ tế, cùng đồng tế có các tân linh mục vừa mới được chịu chức và quý cha trong và ngoài Tu viện Alberto. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy trong và ngoài Tu viện, quý soeur và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của quý ông bà cố, gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn hữu … của các cha mới và các thầy.

Trong bài chia sẻ Tin mừng, cha mới Giuse Nguyễn Văn Dũng đã giúp cho cộng đoàn nhìn về Đức Mẹ Maria để học nơi Mẹ lòng tín thác tuyệt đối với Thiên Chúa. Qua bài ca Tạ ơn, Đức Mẹ cảm nghiệm sâu xa ơn Chúa đã ban cho Mẹ – một thụ tạo nhỏ bé, bất xứng, tầm thường trước một Thiên Chúa cao cả… Đức Mẹ không chỉ hát ca ngợi Thiên Chúa bằng ngôn ngữ mà còn bằng cả hành động nữa. Hình ảnh và thái độ tạ ơn của Đức Mẹ là gương mẫu cho tất cả chúng ta, lời tạ ơn của Đức Mẹ là một lời tạ ơn viên mãn… Thiên Chúa đã giữ gìn thân xác của Đức Mẹ, là con Đức Mẹ chúng ta năng đến với Đức Mẹ để xin Mẹ giúp chúng ta biết cảm nhận sâu xa tình yêu của Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự để mai này chúng ta cũng sẽ theo gót Đức Mẹ lên trời trong vinh quang nước Chúa (trích Bản tin).

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời