Video: Thánh lễ trao tác vụ linh mục 04.8.2015

 

Video: Thánh lễ trao tác vụ linh mục 04.8.2015Trong bài chia sẻ, Đức cha Giuse nói lên sứ vụ và trách nhiệm của người linh mục trong Giáo Hội, tin những gì mình đã đọc, rao giảng những điều mình tin và sống những gì mình rao giảng. Các linh mục phải biết chế ngự thân xác và nhớ rằng các linh mục được tuyển chọn giữa loài người để lo việc của Thiên Chúa, chu toàn việc của Thiên Chúa trao phó, không tìm kiếm những gì thuộc về mình mà phải tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô… cố gắng quy tụ các tín hữu thành một gia đình để đưa họ về cùng Thiên Chúa – Người đến chỉ để phục vụ, tìm kiếm các linh hồn và cứu rỗi… (trích Bản tin)

 

 

 

 

 

 

Trả lời