Ngày 05.08.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

THỨ TƯ: 05. 08. 2015
Mt 15, 21 – 28

Ngày 05.08.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVIII Thường Niên

1.Ghi nhớ:“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người phụ nữ ngoại giáo, đã làm phép lạ theo yêu cầu của bà, điều đó nói lên tính cách phổ quát của ơn cứu độ do Người mang lại. Chúa muốn cứu chữa hết mọi người, miễn là họ có lòng tin vào Người. Đức tin là đòi hỏi duy nhất đối với dân ngoại, để họ có thể ngồi vào bàn ăn trong Hội Thánh, nhận lãnh “bánh dành riêng cho con cái” trong nhà. Ở đây, chúng ta còn thấy, nhờ đức tin của bà mẹ mà đứa con được chữa lành. Phần chúng ta, qua việc biểu lộ niềm tin bằng cầu nguyện, thực thi bác ái, hy sinh hãm mình, chúng ta có thể cứu giúp được nhiều linh hồn cho Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Tôn trọng anh em lương dân, vì họ cũng là con cái Thiên Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã ban cho con có niềm tin, được làm con cái trong nhà và được phúc thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Amen.

 

Trả lời